Zaznacz stronę

Nabór ofert na realizację usługi transportowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021

Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności z siedzibą w Radomiu ogłasza nabór ofert w trybie rozeznania rynku na transport artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w ramach środków dostępnych w Podprogramie 2021, Radomski Bank Żywności z siedzibą w Radomiu, ul. Kościelna 5,  26-604 Radom NIP: 948-21-90-267,

KRS 0000086892 poszukuje realizatorów transportu żywności.

Transport ma się odbywać z Magazynu Żywności Radomskiego Banku Żywności, znajdującego się w Radomiu pod adresem 26-612 Radom, ul. Bolesława Limanowskiego 134 do następujących miejscowości woj. mazowieckiego:

 • W obrębie granic administracyjnych Miasta Radomia
 • Grójec
 • Iłża
 • Kozienice
 • Lipsko
 • Zwoleń
 • Białobrzegi
 • Pionki Miasto
 • Szydłowiec
 • Przysucha
 • Promna, pow. białobrzeski
 • Radzanów, pow. białobrzeski
 • Stara Błotnica, pow. białobrzeski
 • Stromiec, pow. białobrzeski
 • Wyśmierzyce, pow. białobrzeski
 • Gielniów, pow. przysuski
 • Policzna, pow. zwoleński
 • Przyłęk, pow. zwoleński
 • Kazanów, pow. zwoleński
 • Tczów, pow. zwoleński
 • Jastrząb, pow. szydłowiecki
 • Mirów Stary, pow. szydłowiecki
 • Mogielnica, pow. grójecki
 • Nowe Miasto nad Pilicą, pow. grójecki
 • Chynów, pow. grójecki
 • Warka, pow. grójecki
 • Głowaczów, pow. kozienicki
 • Gniewoszów, pow. kozienicki
 • Garbatka-Letnisko, pow. kozienicki
 • Magnuszew, pow. kozienicki
 • Jedlnia – Letnisko, pow. radomski
 • Chotcza, pow. lipski
 • Solec n/Wisłą, pow. lipski
 • Sienno, pow. lipski

Oferta obejmuje:
1) Załadunek żywności w Magazynie Radomskiego Banku Żywności w Radomiu, Bolesława Limanowskiego 134, 26-612 Radom.
2) Transport Żywności z Banku Żywności do wskazanego Odbiorcy.
3) Rozładunek transportu z Żywnością u Odbiorcy – miejsce wskazane przez Odbiorcę.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. opłaty frachtowej na ww. trasac

Okres realizacji lipiec 2022 – październik 2022
Przedmiotem oferty jest wycena kosztów transportu dla przewozu żywności w ilościach:
–  do 3,5 tony
–  do 7 ton
– do 24 ton
W ofercie prosimy zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie realizowany transport.
Przy składaniu oferty należy podać:

 • Nazwę i dane Firmy/realizatora usługi.
 • Wycenę na podstawie tzw. Opłaty frachtowej, na wyszczególnionych trasach.
 • Dane osoby do kontaktów (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon)

Oferty można składać osobiście u Zmawiającego w:
– siedzibie Radomskiego Banku Żywności (26-604 Radom, ul. Kościelna 5)
– w Biurze Radomskiego Banku Żywności (26-612 Radom, ul. Bolesława Limanowskiego 134)
– lub pocztą elektroniczną na adres: rbz@wp.pl lub krzysok22@wp.pl

Oferty prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2022r. do godziny 12.00
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.