Zaznacz stronę

Historia

Radomski Bank Żywności został powołany z inicjatywy bp. Jana Chrapka w sierpniu 2000 roku, jako związek stowarzyszeń.

Organizacjami założycielskimi byli:

  • Caritas Diecezji Radomskiej,
  • Liga Kobiet Polskich,
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,

Obecni członkowie Związku Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności to:

  • Caritas Diecezji Radomskiej
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  • Stowarzyszenie Nasza Trójka
  • Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna
  • Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza
  • Stowarzyszenie Wspólnota Kazanowa

 

Powołanie Banku było podyktowane potrzebą społeczną.
Wobec narastającej pauperyzacji ludności, przy jednocześnie narastającym zjawisku marnotrawstwa artykułów spożywczych koniecznym stało się stworzenie pomostu pomiędzy producentami i dystrybutorami a organizacjami, realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
Takim pomostem stał się Radomski Bank Żywności nieodpłatnie przekazujący pozyskaną żywność osobom potrzebującym.

Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie ‚Non-profit’.
Nie prowadzi działalności gospodarczej.