Zaznacz stronę

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Radomski Bank Żywności realizuje Działania Towarzyszące.
Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która została zakwalifikowana (otrzymała skierowanie z OPS) do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Działania Towarzyszące realizowane są w formie warsztatów (spotkań edukacyjnych) z następującej tematyki:

  • ZDROWE ŻYWIENIE
  • PRZECHOWYWANIE I NIEMARNOWANIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  • ZASADY EKONOMICZNEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  • ZAJĘCIA KULINARNE

Harmonogramy Działań Towarzyszących (DT) w Podprogramie 2021Plus:
Harmonogram DT lipiec 2023 
Harmonogram DT sierpień 2023
Harmonogram DT wrzesień 2023