Zaznacz stronę

Wolontariat

Od października 2001 roku wolontariusze współpracujący z Radomskim Bankiem Żywności prowadzą codzienne zbiórki owoców i warzyw na Radomskiej Giełdzie Rolnej. Celem zbiórek jest przede wszystkim zapobieganie marnotrawstwu żywności, a zatem zagospodarowanie produktów o o obniżonej wartości handlowej, które po wstępnej selekcji trafiają do jadłodajni dla ubogich, domów dziecka, ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic, domów pomocy społecznej. Dzięki pracy naszych wolontariuszy corocznie udaje się ‚uratować’ ok. 50 ton żywności. Obecnie w zbiórki na giełdzie zaangażowanych jest 5 wolontariuszy. Zarząd Radomskiej Giełdy Rolnej przekazał nam w nieodpłatne użytkowanie pomieszczenie gospodarcze, gdzie możemy segregować zebraną żywność i oczekiwać na odbiorcę.

Wolontariat akcyjny to kolejna forma wspierania Radomskiego Banku Żywności. Podczas organizowania zbiórek żywności korzystamy z pomocy naszych przyjaciół z organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych. Szczególnie cieszy fakt, że do akcji charytatywnych w coraz większym zakresie włącza się młodzież.

W bieżącym roku prowadzimy szkolenia dla potencjalnych wolontariuszy zarówno w zakresie stałego wolontariatu jak i akcyjnego.

Chętnych do pracy zapraszamy do naszego biura przy ulicy Limanowskiego 134