Zaznacz stronę

Pogram POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2015 Działania towarzyszące

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Radomski Bank Żywności realizuje Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Działania Towarzyszące realizowane są w formie warsztatów z następującej tematyki:

  • DIETETYKA Z ELEMENTAMI NIEMARNOWANIA ŻYWNOŚCI
  • EDUKACJA EKONOMICZNA
  • WARSZTATY KULINARNE

harmonogram.pdf – Harmonogram kursu Warsztaty zagospodarowania budżetem domowym
harmonogram2.pdf – Harmonogram Warsztaty dietetyczne i kulinarne
harmonogram3.pdf – Planowany harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących – Programu Operacyjnego pomoc Żywieniowa 2014-2020
harmonogram4.pdf – Planowany harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego pomoc Żywieniowa 2014-2020

Zapraszam do obejrzenia materiału filmowego oraz zdjęciowego z warsztatów.
Do wklejenia na stronę służą linki lub pobrany kod zakładki EMBED