Zaznacz stronę

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Radomski Bank Żywności realizuje Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

Działania Towarzyszące realizowane są w formie warsztatów z następującej tematyki:

 

  • ZDROWE ŻYWIENIE
  • PRZECHOWYWANIE I NIEMARNOWANIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  • ZASADY EKONOMICZNEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  • ZAJĘCIA KULINARNE

Harmongoram DT marzec 2020
Harmongoram DT czerwiec 2020
Harmongoram DT lipiec 2020
Harmonogram DT sierpień 2020
Harmonogram DT wrzesień 2020