W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Radomski Bank Żywności realizuje Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Działania Towarzyszące realizowane są w formie warsztatów z następującej tematyki:

  • ZDROWE ŻYWIENIE
  • PRZECHOWYWANIE I NIEMARNOWANIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  • ZASADY EKONOMICZNEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
  • ZAJĘCIA KULINARNE

Harmonogram DT GRUDZIEŃ 2018

Harmonogram DT STYCZEŃ 2019

Harmonogram DT LUTY 2019

Harmonogram DT MARZEC 2019

Harmonogram DT KWIECIEŃ 2019

 Zapraszamy do galerii zdjęć z warsztatów. Zasoby galerii będą się rozrastać wraz z kolejnymi etapami realizacji działań towarzyszących.