Zaznacz stronę

Sprawozdanie Finansowe za rok 2009 , 2010 , 2011

Radomski Bank Żywności jako Organizacja Pożytku Publicznego ma obowiązek sporządzić, ogłosić i przesłać do właściwych instytucji dwa rodzaje sprawozdań rocznych: merytoryczne i finansowe.

Sprawozdanie finansowe za 2011 r.:

 • Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie merytoryczne
 • Opinia rewidenta
 • Uchwała przyjęcia opini rewidenta

Sprawozdanie finansowe za 2010 r.:

 • Sprawozdanie finansowe bilans otwarcia
 • Rachunek zysków i strat
 • Sprawozdanie merytoryczne
 • Informacje dodatkowe
 • Wprowadzenie do sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za 2009 r.:

 • Sprawozdanie finansowe bilans otwarcia
 • Rachunek zysków i strat
 • Sprawozdanie merytoryczne
 • Informacje dodatkowe