Zaznacz stronę

07.07. 2023r |

Bank Żywności w Radomiu ogłasza nabór ofert w trybie rozeznania rynku na trenerów w zakresie działań towarzyszących
w formie spotkań edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus

W związku z realizacją POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Radomiu poszukuje trenerów do realizacji tematycznych spotkań edukacyjnych o charakterze włączenia społecznego w zakresie działań towarzyszących o następującej tematyce:

 • kulinarne spotkania edukacyjne dla różnych grup wiekowych, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych oraz produktów lokalnych i sezonowych. Celem spotkań będzie nauka praktycznych umiejętności dotyczących gotowania, przetwarzania, przechowywania żywności oraz nauka zasad prawidłowego odżywiania.
 • edukacyjne spotkania tematyczne z zakresu dietetyki i żywienia dla różnych grup wiekowych, przekazujące wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności, dotyczących wyborów produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety, a także uświadamiające rolę posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych.
 • spotkania tematyczne dotyczące edukacji ekonomicznej dla różnych grup wiekowych – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych  i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.
 • spotkania edukacyjne, poświęcone niemarnowania żywności

Nabór ofert dotyczy przygotowania scenariusza edukacyjnego spotkania tematycznego orazjego przeprowadzenie aktywnymi metodami w miejscu wskazanym przez organizatora.Działania będą realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Czas realizacji spotkań edukacyjnych: lipiec – wrzesień 2023.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań edukacyjnych/warsztatów kulinarnych, żywieniowych i/lub ekonomicznych,
 • umiejętność pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego,
 • komunikatywność,
 • chęć zaangażowania się w realizację misji Banku Żywności.

Kryteria oceny ofert: cena i posiadane doświadczenie/kwalifikacje trenera.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

W przypadku firmy (jednoosobowa działalność gospodarcza) umowa w oparciuo prowadzoną działalność gospodarczą lub umowa zlecenia. Osoby / Firmy aplikujące zobowiązują się spełniać wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus.

Link do wytycznych: http://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie lub scany dokumentacji potwierdzającej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, w tym konieczne doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu włączenia społecznego
 • informacje o proponowanej cenie brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie 50 spotkań szkoleniowych w formie warsztatowej (zajęcia z beneficjentami POPŻ Podprogram 2021 Plus) z dojazdem w obrębie subregionu radomskiego
 • w przypadku osoby prywatnej CV powinno zawierać klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z aktualnym ustawodawstwem.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2023r. do godziny 13:00

pocztą elektroniczną na adres: rbz@wp.pl,

pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:  Radomski Bank Żywności ,

 1. Limanowskiego 134, 26-600 Radom. lub osobiście.