Zaznacz stronę

Co to są Banki Żywności

Banki żywności są organizacjami pozarządowymi nie nastawionymi na zysk.
Banki nie prowadzą działalności gospodarczej.
Istotą ich działania jest systematyczne pozyskiwanie żywności z różnorodnych źródeł – przede wszystkim takiej, która może ulec zepsuciu lub zniszczeniu.
Następnie, przed terminem przydatności do spożycia, rozdzielają ją pośród lokalnych organizacji dobroczynnych i placówek pomocy społecznej, walczących z głodem i niedożywieniem.
Banki żywności nie prowadzą bezpośredniego rozdawnictwa wśród osób potrzebujących.
W tym zakresie polegają na organizacjach pozarządowych i grupach samopomocowych, które w ramach całej palety działań socjalnych zajmują się dożywianiem swoich podopiecznych.

Dla jakości udzielanej pomocy niezmiernie ważna jest stała współpraca banku z odbiorcami, poznanie szczegółów ich działalności oraz potrzeb.
Banki żywności nie wybierają pomiędzy darowiznami.
Przyjmują to wszystko, co oferują im działające na rynku firmy z zastrzeżeniem odpowiedniej daty przydatności do spożycia i jakości towaru.

Banki nie dokonują również zakupów żywności dla urozmaicenia asortymentu – nawet za symboliczną odpłatnością.