Zaznacz stronę

Niniejszym zapraszamy do składania ofert, w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający prowadzi postępowanie w celu  wyłonienia  Wykonawcy/Wykonawców na świadczenie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Szczegóły w załączniku:

Załącznik nr 1 – ogłoszenie pdf

Termin składania ofert: 04.03.2021r do godz. 18.00