Zaznacz stronę

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Radomski Bank Żywności realizuje Działania Towarzyszące. Są to cyklicznie działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

Działania Towarzyszące realizowane są w formie warsztatów z następującej tematyki:

  • ZDROWE ŻYWIENIE
  • PRZECHOWYWANIE I NIEMARNOWANIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
  • ZASADY EKONOMICZNEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ZAJĘCIA KULINARNE

Do pobrania:
– Harmonogram DT Luty 2021
– Harmonogram DT Marzec 2021
– Harmonogram DT Kwiecień 2021
Harmonogram DT Maj 2021
Harmonogram DT Czerwiec 2021
Harmongoram DT Lipiec 2021
– Harmonogram DT Sierpień 2021
– Harmonogram DT Wrzesień 2021