Zaznacz stronę

O nas

Władzami banku są:
Walne Zebranie
Zarząd
Komisja Rewizyjna

Bieżącą pracą Banku kieruje Dyrektor Banku.
Głównym celem statutowym Banku jest racjonalne wykorzystywanie pozyskanej żywności.
Dla realizacji tego celu Bank prowadzi systematyczne, bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności.
Na Radomskiej Giełdzie Rolnej wolontariusze Banku prowadzą codzienne zbiórki owoców i warzyw.
Corocznie prowadzone są dwie przedświąteczne publiczne zbiórki żywności w sklepach.
W okresie jesiennym przystępujemy do prowadzonej w gminach zbiórki płodów rolnych ‚Dzielimy się tym, co mamy’.

Bierzemy udział w projektach centralnych:
‚Program nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 roku’ oraz ‚Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej ‚.
Realizacja ostatniego projektu jest możliwa dzięki przystąpieniu Radomskiego Banku Żywności do Federacji Polskich Banków Żywności, której członkiem jesteśmy od maja 2004 roku.
Radomski Bank Żywności systematycznie rozszerza swą działalność, czego dowodem jest ilość pozyskiwanej żywności: w roku 2000 około 32 tony, w roku 2007 – 1327,6 ton o wartości 2.276,3tys. zł.

 

Funkcjonowanie Banku oparte jest w dużej mierze na współpracy z organizacjami charytatywnymi.
Zasady tej współpracy są określone w Karcie Współdziałania podpisywanej z woli obu stron a dotyczą współuczestnictwa w dystrybucji żywności na rzecz osób potrzebujących – podopiecznych organizacji charytatywnej.
Obecnie współpracujemy z 80 organizacjami z terenu Radomia, powiatu radomskiego i powiatów ościennych.
Ponadto oczekujemy od naszych partnerów współudziału w podejmowanych działaniach ( np. publicznych zbiórkach żywności, dyżurach na Giełdzie Rolnej itd. ). Chętnie podejmujemy współpracę z grupami wolontariackimi.
Działalność Banku można również wspierać poprzez dobrowolne, bezpośrednie wpłaty na konto: Bank PEKAO SA II O/Radom nr 82124032591111000030025727.

Bank realizuje także cele szersze, niż podstawowe prowadząc edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu oraz niedożywienia oraz poprzez działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym podejmowanie tematyki zdrowej żywności, ilości i racji żywnościowych w standardach systemu żywienia.
Angażując do pracy wolontariuszy, wyzwala postawy solidarności międzyludzkiej, uwrażliwia na potrzeby innych., zapobiega marginalizacji społecznej.
Ta strefa działalności, umykająca zestawieniom statystycznym, jest równie ważna – bo wspiera rozwój duchowy.
Mając na uwadze społeczne znaczenie prowadzonych na coraz szerszą skalę działań serdecznie zapraszamy do podjęcia z Bankiem współpracy w wyżej wymienionych formach.

Zarząd Radomskiego Banku Żywności