Zaznacz stronę

Jak możesz pomóc

Numer KRS Radomskiego Banku Żywności: 0000086892

Chcesz przekazać żywność?

Jeżeli masz możliwość przekazania nam żywności – zadzwoń pod numer telefonu: (+48) 384 79 06 lub 691 146 497. Możesz również wysłać e-mail na adres rbz@wp.pl

Możemy odebrać każdą ilość żywności, nawet tej z krótkim terminem ważności (minimum 3 dni).

To, co zostanie przez Ciebie podarowane, przyjedzie do magazynu banku żywności, a następnie zostanie rozdane wśród naszych odbiorców – ponad 80 organizacji charytatywnych z terenu Radomia i terenu byłego województwa radomskiego.
Darowiznę żywności możesz odpisać od podatku!
Logo Twojej firmy możemy zamieścić w naszych materiałach promocyjnych!
Nie ponosisz kosztów długotrwałego magazynowana żywności!

Chcesz nas wesprzeć finansowo?

Będziemy wdzięczni za każdy datek. Aby wesprzeć działalność Radomskiego Banku Żywności możesz wpłacić pieniądze na konto: PeKaO S.A. II O/Radom 82 1240 3259 1111 0000 3002 5727

Jesteśmy organizacją non-profit, utrzymujemy się w 100% z dotacji. Uzyskane pieniądze staramy się wykorzystać jak najlepiej, głównie na naprawy sprzętu magazynowego, wynajem transportu do przewozu żywności, bieżące opłaty za media.

Chcesz przekazać 1% swojego podatku na rzecz Banku?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy z Państwa może zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za dany rok na wsparcie działań organizacji pożytku publicznego. Wystarczy zgłosić nasz Bank w swoim zeznaniu rocznym podając pełną nazwę: Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności oraz numer KRS: 0000086892.

Przekazanie deklarowanej kwoty nastąpi przez Urząd Skarbowy.

Chcesz zostać wolontariuszem?

Masz wolny czas i pomysł, w jaki sposób Twoje umiejętności mogą pomóc w naszej działalności? Możesz dołączyć do zespołu wolontariuszy, dzięki którym możliwa jest profesjonalna działalność Banku.
W ramach wolontariatu poszukujemy osób, które zajmą się:

  • Pozyskiwaniem żywności (uzupełnianie bazy danych potencjalnych darczyńców, przygotowanej korespondencji z informacją o działalności Banku).
  • Pozyskiwaniem darów rzeczowych (tworzenie baz danych firm, projekty pism).
  • Pracą w biurze (aktualizowanie baz danych odbiorców, załatwianie bieżących spraw w urzędach i firmach, współpracujących z Bankiem).
  • Wizytacją organizacji (odwiedziny w organizacjach partnerskich, sprawdzanie realizacji zasad Karty Współpracy).
  • Pomocą w organizowaniu akcji (np. Świąteczna Zbiórka Żywności, Akcja Wielkanocna, Podziel się Posiłkiem, Dzielimy się tym co mamy)
  • Aktualizacją strony internetowej.
  • PR (przygotowanie sprawozdań i informacji prasowej, kontakt z mediami, zamieszczanie informacji o Banku w prasie, Internecie).

Chcesz pomóc w promowaniu naszej działalności?

Poszukujemy dziennikarzy, którzy pomogą w nagłośnieniu misji „Radomskiego Banku Żywności ”. Charakter naszej działalności sprawia, że upowszechnienie misji Banku wśród potencjalnych darczyńców i społeczności województwa mazowieckiego jest niezbędnym warunkiem naszego rozwoju, a co za tym idzie – wspomagania żywnością większej liczby ośrodków charytatywnych.
Jeżeli interesuje Cię działalność ‚Radomskiego Banku Żywności’, chcesz podzielić się informacjami na jej temat z innymi i masz taką możliwość – możemy przekazać Ci przygotowane przez nas materiały prasowe.

Chcesz zaangażować swoją firmę w działalność Banku?

Twoja Firma może wspomóc nas w zakresie oferowanych przez siebie produktów bądź usług. Bank stara się minimalizować koszty swojej działalności. W tym celu poszukujemy firm, które mogą zaoferować swoje produkty bądź usługi bezpłatnie, szczególnie w zakresie transportu, druku materiałów reklamowych, wykonania strojów z logo Banku dla wolontariuszy uczestniczących w naszych akcjach.

Taka pomoc bardzo usprawnia działalność Banku i minimalizuje koszty jej działalności.