Zaznacz stronę

Projekty

Dzielmy się tym, co mamy

Akcja „Dzielimy się tym, co mamy” ma na celu pozyskanie na potrzeby osób ubogich, podopiecznych placówek charytatywnych, szkół prowadzących dożywianie dzieci oraz ośrodków opiekuńczych znaczących ilości płodów rolnych na zaopatrzenie zimowe. Istotą tej akcji jest chęć dzielenia się rolników z okolicznych gmin wyprodukowanymi płodami rolnymi z najbardziej potrzebującymi w miastach naszego regionu.
Do zbiórki płodów rolnych angażowani są pracownicy socjalni domów pomocy społecznej, Rady Sołeckie oraz sołtysi i wójtowie gmin uczestniczących w akcji.
Radomski Bank Żywności bierze udział w tej akcji od początku powstania Banku pomagając przetrwać najcięższy okres zimowy pensjonariuszom domów opieki społecznej, domów dziecka i domów dla bezdomnych.
Efekty zbiórki w poszczególnych latach zależne są od urodzaju. Przeciętnie zbieraliśmy i przekazywaliśmy 7 ton płodów rolnych. Wyjątek stanowił rok 2004 kiedy zebraliśmy 38 ton ziemniaków, cebuli kapusty, marchwi oraz pszenicy którą w postaci mąki oddaliśmy na potrzeby Caritas Diecezji Radomskiej.

Świąteczna zbiórka żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności to projekt realizowany przez Banki Żywności współpracujące z Federacją Polskich Banków Żywności. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem ubóstwa i niedożywienia w Polsce. Podczas akcji prywatne osoby mogą podzielić się żywnością z najbardziej potrzebującymi. Pierwsza zbiórka odbyła się w 1997 roku i od tamtej pory każdego roku w sklepach na terenie całej Polski zbierana jest żywność.

Świąteczna Zbiórka Żywności jest projektem ogólnopolskim. Jej podstawowym elementem jest zbiórka żywności w sklepach, która odbywa się każdego roku podczas weekendu przypadającego zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia. W tych dniach w sklepach na terenie całej Polski ustawiane są specjalne kosze. Współpracujący z Bankami Żywności wolontariusze informują klientów o idei akcji i zachęcają do kupienia choćby jednego produktu więcej i podzielenia się żywością z ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej. Szczególnie rekomendowane produkty to: cukier, olej, konserwy i słodycze. Zebrana żywność trafia następnie do magazynów Banków Żywności. Stamtąd odbierana jest przez organizacje pomagające ubogim. Wśród nich znajdują się: organizacje pozarządowe (domy samotnej matki, schroniska dla ofiar przemocy, noclegownie dla bezdomnych), dziecięce placówki budżetowe (domy dziecka, świetlice środowiskowe) oraz ośrodki pomocy społecznej. Kolejnym etapem jest przygotowanie przez wymienione organizacje paczek z artykułami spożywczymi i posiłków, a następnie rozdystrybuowanie ich wśród potrzebujących.

Istotną cechą zbiórki odbywającej się w sklepach jest to, iż opiera się ona na pracy wolontariuszy. Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy w całym kraju przygotowuje stoiska, w których można zostawić żywność, zachęca klientów sklepów do wzięcia udziału w akcji, odpowiada na ich pytania, a po skończonej zbiórce przygotowuje żywność do transportu.
Każdego roku również Radomski Bank Żywności bierze udział w tej akcji.
W 2007 zebraliśmy 20 027,6 kg o wartości ponad 105 tys zł, zbiórka prowadzona była we wszystkich miastach regionu radomskiego przy udziale 1000 wolontariuszy.