Ogłoszenia – Transport

Radomski Bank Żywności ogłasza nabór ofert na usługi transportowe

Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności z siedzibą w Radomiu ogłasza nabór ofert na transport artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2017 Podprogram 2017.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym , w ramach środków dostępnych w Podprogramie 2017, Radomski Bank Żywności z siedzibą w Radomiu, ul. Kościelna 5, 26-604 Radom
NIP: 948-21-90-267, KRS 0000086892 poszukuje realizatorów transportu żywności.

Transport ma się odbywać z Magazynu Żywności Radomskiego Banku Żywności, znajdującego się w Radomiu pod adresem 26-614 Radom, ul. Bolesława Limanowskiego 134 do następujących miejscowości woj. mazowieckiego:

 • W obrębie granic administracyjnych Miasta Radomia
 • Iłża
 • Kozienice
 • Lipsko
 • Pionki Miasto
 • Szydłowiec
 • Borkowice, pow. przysuski
 • Mirów Stary, pow. szydłowiecki
 • Policzna, pow. zwoleński
 • Przyłęk, pow. zwoleński
 • Sienno, pow. lipski
 • Tczów, pow. zwoleński

Oferta obejmuje:

 1. Załadunek żywności w Magazynie Radomskiego Banku Żywności w Radomiu, Bolesława Limanowskiego 134, 26-6120 Radom.
 2. Transport Żywności z Banku Żywności do wskazanego Odbiorcy.
 3. Rozładunek transportu z Żywnością u Odbiorcy – miejsce wskazane przez Odbiorcę.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Wycenę należy przygotować na podstawie tzw. Opłaty frachtowej na ww. trasach
Okres realizacji grudzień 2017 – maj 2017

Przedmiotem oferty jest wycena kosztów transportu dla przewozu żywności  w ilościach:

 • do 3,5 tony
 • do 6 ton
 • do 8 ton
 • do 24 ton

W ofercie prosimy zaznaczyć ładowność pojazdu jakim będzie realizowany transport.
Przy składaniu oferty należy podać:

 • Nazwę i dane Firmy/realizatora usługi.
 • Wycenę na podstawie tzw. Opłaty frachtowej, na wyszczególnionych trasach.
 • Dane osoby do kontaktów (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon)

Oferty można składać osobiście u Zmawiającego w:

 • siedzibie Radomskiego Banku Żywności (26-612 Radom, ul. Kościelna 5)
 • w Biurze radomskiego Banku Żywności (26-604 Radom, ul. Bolesława Limanowskiego 134
 • lub pocztą elektroniczną na adres: rbz@wp.pl

Oferty prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2017r. do godziny 16.00
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.