Zaznacz stronę

W dniu 30 listopada 2009 roku odbyło się walne zebranie wyborcze, na którym dokonano wyboru władz Związku Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności. W skład Zarządu zostałi wybrani i ukonstytuowali się:

  • ks. Grzegorz Wójcik – Prezes Zarządu,
  • Włodzimierz Wolski – viceprezes Zarządu,
  • Danuta Zbyszyńska – sekretarz Zarządu.

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:

  • Pan Janusz Rogala – reprezentuje Stowarzyszenie ‚Nasza Trójka’,
  • Pani Małgorzata Jarczewska – reprezentuje Stowarzyszenie Bezrobotnych Miasta Radomia,
  • Pani Anna Młynarczyk – reprezentuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Radomiu.

    Komisja Rewizyjna ukonstytuuje się w późniejszym terminie.