Trenerzy – warsztaty DT

Ogłoszenia - trenerzy-warsztaty DT

Radomski Bank Żywności ogłasza nabór ofert na trenerów

Bank Żywności w Radomiu ogłasza nabór ofert na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2016

W związku z realizacją POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Bank Żywności w Radomiu poszukuje trenerów do realizacji warsztatów praktycznych w zakresie działań towarzyszących, w następujących zakresach:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych oraz produktów lokalnych i sezonowych. Celem warsztatów będzie nauka praktycznych umiejętności dotyczących gotowania, przetwarzania, przechowywania żywności oraz nauka zasad prawidłowego odżywiania. Czas trwania ok 3 h.
 • warsztaty żywieniowe dla różnych grup wiekowych przekazujące wiedzę dotyczącą zasad racjonalnego żywienia, pozwalające nabyć umiejętności dotyczących wyborów produktów spożywczych oraz planowania zdrowej diety. Uświadomienie roli posiłków w codziennej diecie w odniesieniu do zaleceń żywieniowych. Czas trwania 2 h.
 • warsztaty edukacji ekonomicznej dla różnych grup wiekowych – nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji domowego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Czas trwania ok 2 h.
 • doradztwo żywieniowo-dietetyczne – jednorazowa konsultacja 1 h (60 min.).
 • warsztaty niemarnowania żywności

Oferta obejmuje: Przygotowanie scenariusza warsztatów oraz ich przeprowadzenie aktywnymi metodami w miejscu wskazanym przez organizatora. Działania będą realizowane na terenie Województwa Małopolskiego. Czas realizacji warsztatów listopad 2016 – czerwiec 2017.

WYMAGANIA:

 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów kulinarnych, żywieniowych lub ekonomicznych,
 • umiejętność pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego,
 • komunikatywność,
 • chęć zaangażowania się w realizację misji Banku Żywności.

Kryteria oceny ofert: cena i posiadane doświadczenie.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Umowa zlecenia ze stawką godzinową, w przypadku firmy w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą.
Osoby / Firmy aplikujące zobowiązują się spełniać wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w podprogramie 2016.

Link do wytycznych: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/podprogram-2016

APLIKACJA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie lub scany dokumentacji potwierdzającej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, w tym konieczne doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu włączenia społecznego
 • informacje o proponowanej stawce za 1h (60min.) prowadzenia warsztatu
 • w przypadku osoby prywatnej CV powinno zawierać klauzulę ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182, 1662).”

Ofertę złożyć można do dnia 15.12.2016r. pocztą elektroniczną na adres: rbz@wp.pl, osobiście, lub pocztą tradycyjną na adres: Radomski Bank Żywności , ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom.